La importància dels espais

L’equip educatiu del Sol Solet creu en la necessitat de debatre i reflexionar periòdicament sobre la importància de la cura dels espais i dels materials que oferim. El més important és crear un ambient educatiu on els infants estiguin segurs i se sentin en plena llibertat per desenvolupar el seu joc  sota la mirada atenta de l’adult. Aquesta mirada ens permet identificar en quin moment evolutiu es troben els nens i nenes i quins son els seus interessos. D’aquesta manera podem donar resposta a les seves necessitats i provocar nous reptes que estimulin els seus aprenentatges. Tenint en compte que el joc és la eina principal i fonamental que tenen els infants per aprendre i entendre el món, creem espais de joc amb materials rics i variats, on té una gran importància l’estètica i l’harmonia i que evolucionen al mateix ritme que els infants, recordant sempre que tots els espais de l’escola son educatius i pensats per potenciar la curiositat dels infants.

“El joc és l’expressió més autèntica i el mitjà d’aprenentatge més efectiu dels nens i nenes “

   Jean Piaget