Projecte d’escola

L’Escola Bressol Municipal Sol Solet creu en una metodologia basada en l’aprenentatge empíric, donant valor a la pròpia experiència de l’infant i potenciant la llibertat d’acció. També treballem de manera global,  és a dir, no dediquem dies concrets a treballar una àrea determinada sino que pensem propostes que contribueixin a desenvolupar l’infant de manera integral.

L’equip del Sol Solet, creiem que l’infant és el protagonista dels seu propi aprenentatge i, sempre a partir del seu interès, l’escola els ofereix espais, propostes i recursos pensats i adaptats als diferents nivells evolutius valorant i respectant sempre les capacitats i necessitats, així com l’acceptació de la seva identitat personal.

També donem molta importància al joc, ja que pel seu caràcter engrescador i per les condicions en què es desenvolupa, és un instrument privilegiat per al desenvolupament de les seves capacitats bàsiques,  per això l’incorporem a la vida quotidiana de l’escola i els oferim temps i espais perquè puguin jugar així com materials rics en possibilitats de joc.

Per al nostre equip la formació  continua té molta importància, ja que ens permet ampliar coneixements, educar la mirada, replantejar-nos la tasca educativa i sobretot reflexionar sobre la nostra feina