Aules

La nostra escola està formada per 8 aules, que es distribueixen de la següent manera:

2 aules de nadons

3  classes de mitjans, que corresponen als infants d’1 a 2 anys.

i 3 classes de grans, que acullen infants de 2 a 3 anys.

Aquests espais i els materials de les classes  són dinàmics, és a dir, van canviant al llarg del curs en funció de les necessitats dels infants i del moment evolutiu  en el que es troben. També s’adeqüen als projectes que es porten a terme al llarg del curs.