Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.
La seva funció principal és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars i l’horari lectiu, entre altres.
Els representants del nostre consell escolar són escollits per un període de dos anys mitjançant unes eleccions que convoca la directora, i ha d’estar format per dues persones de l’equip educatiu, una persona del PAS (personal d’administració i de serveis), dos famílies de l’escola, direcció i la regidora d’educació del municipi.
Les representants de les famílies en aquest curs les podeu conèixer apropant-vos al Racó de Famílies, on les podreu posar cara i on trobareu el canal de comunicació per poder posar-vos en contacte amb elles, si voleu fer arribar algún tema d’interés al Consell.
Aquest curs es té previst celebrar tres consells, un per trimestre, i el primer tindrà lloc el proper Dilluns 25 de Novembre a les 17.15 a la nostra escola.
L’acta dels temes que es van parlar la penjarem a continuació:
 A continuació teniu les actes dels temes tractats en les reunions del Consell de Escolar de cursos anteriors: