L’experimentació a l’escola bressol

Pels infants descobrir implica l’acte de conèixer alguna cosa que prèviament era
desconeguda. Manipular els objectes i els materials permet als infants descobrir les
seves qualitats i propietats. Aquest procés d’exploració implica que els infants
esdevinguin els protagonistes actius del seu propi procés d’aprenentatge.
Els infants són el col·lectiu més receptiu que existeix, motivats per la curiositat. Amb
una motivació adequada, que els serveixi de guia, són capaços d’iniciar un viatge
experimental que els permet descobrir el món que els envolta.
La nostra metodologia pedagògica és activa i global, centrant-se en l’experimentació
pròpia de l’infant a través del contacte directe amb la realitat, sempre considerant el
seu procés natural i propi.
En les sessions d’experimentació es crea un ambient de benestar, calidesa i pau.
L’aprenentatge és per l’infant una qüestió de vivències, aprèn a partir de l’experiència
directa i de tot allò que li arriba pels sentits. (toca, mira, llença, agafa, olora…) de
manera lliure. Arran de les seves pròpies accions poden veure les reaccions que això
provoca.
Amb una mirada atenta, l’educador es mostrarà observador, present, i disponible, per
tal d’intervenir només en els moments en què els infants necessitin confiança,
seguretat i tranquil·litat per tal de poder desenvolupar el seu joc.
Experimentar té una importància significativa pel desenvolupament perceptiu, cognitiu i
motor dels infants.

“Hem de donar als infants l’oportunitat de sentir abans de comprendre, d’experimentar
abans de conèixer, ja que no hi ha res en la intel·ligència que no hagi passat abans
pels sentits” (Jean Piaget).